CBO - Oddělení histologie a embryologie
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Centrum biomedicínských oborů 3. LF UK

Oddělení histologie a embryologie

100 00 Praha 10, Ruská 87, tel.: 267 102 310, fax: 267 102 311
Vedoucí oddělení: Prof. MUDr. Josef Stingl , CSc.


3. 10. 2007 Aktualizace webu