Modul I/A - Struktura a funkce lidského těla
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Struktura a funkce lidského těla

Sylabus Podmínky zápočtu Otázky ke zkoušce

Struktura a funkce lidského těla

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Zimní semestr Letní semestr
Přednášky konference Praktika semináře pitevny Přednášky konference Praktika semináře pitevny
1. ročník zápočet zápočet
1. Kostní a svalová tkáň
 prof. Josef Stingl
33/4 55/8/43 - -
2. Dýchání. Krev a tělesné tekutiny
 doc. Eva Samcová
- - 18/4 20/-
3. Urogenitální systém. ABR
 doc. Eva Samcová
- - 19/4 22/6
4. Trávení a vstřebávání
 doc. Eva Samcová
- - 24/8 25/9
2. ročník zápočet zápočet, zkouška
5. Oběhový a imunitní systém
 prof. Richard Jelínek
24/4 27/- - -
6. Endokrinní systém
 prof. Richard Jelínek
28/4 21/6 - -
7. Nervový systém a řízení motoriky
 prof. Richard Rokyta
- - 48/4 41/9/45
8. Smyslové orgány
 prof. Richard Rokyta
- - 20/4 16/9