Syllabus modulu I/B
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Sylabus histologie v modulu I/A (2007/8)

3. semestr

Týden
Přednáška
Praktika/seminář
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
Vývoj srdce a cév
Kardiovaskulární systém
6. týden
Imunitní systém
Imunitní systém
7. týden
Endokrinní systém
Endokrinní systém
8. týden
Konference: Kardiovaskulární systém
Kůže a mléčná žláza
9. týden
Placenta a plodové obaly
10. týden
Fetální a perinatální období
11. týden
12. týden
13. týden
14. týden
15. týden