Podmínky pro udělení zápočtu
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Podmínky pro udělení zápočtu z histologie
modul I/A

 1. semestr 2007/8
není výuka v modulu I/A
 2. semestr 2007/8
  80% účast na praktických cvičeních
Preparátový test - 15. týden
  • Náplň: dýchací systém, močopohlavní systém, trávicí ústrojí (témata probraná v 2. semestru)

  • Forma: 12 preparátů, nutno poznat minimálně 10, u tří z nich (náhodně vybraných) předvést dostatečné teoretické znalosti
 3. semestr 2007/8
  80% docházka na praktických cvičeních
Preparátový test - termín po dohodě s asistetem
  • Náplň: preparáty probírané ve 2. a 3. semestru
  • Forma: 16 preparátů, nutno poznat minimálně 14, u tří z nich (náhodně vybraných) nutno předvést dostatečné teoretické znalosti.
 4. semestr 2007/8
  80% docházka na praktických cvičeních
Preparátový test - 15. týden
  • Náplň: celá krabice pro modul A
  • Forma: 16 preparátů, nutno poznat minimálně 14, u tří z nich (náhodně vybraných) nutno předvést dostatečné teoretické znalosti.