Syllabus modulu I/B
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Sylabus histologie v modulu I/B (2007/8)

Týden
Přednáška
Praktika/seminář
1. týden
Metody studia
2. týden
EM, histochemie
3. týden
Cytologie
4. týden
Krev, hematopoeza
5. týden
Buněčné systémy
6. týden
7. týden
Pojivová tkáň
8. týden
9. týden
Svalová tkáň
Vazivo
10. týden
Epitelová tkáň
Chrupavka, kost, osifikace
11. týden
Nervové buňky a glie
Svalová tkáň
12. týden
Gametogenese a fertilizace
Epitelová tkáň
13. týden
Časné embryo a implantace
Nervová tkáň
14. týden
Notogeneze, deriváty somitů
Embryonální období
15. týden
Pozdní embryonální období
Zápočtový test