Podmínky pro udělení zápočtu
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Podmínky pro udělení zápočtu z histologie
modul I/B

 1. semestr 2007/8
80% účast na praktických cvičeních
Preparátový test - 15. týden
  • Náplň: preparáty probírané během 1. semestru

  • Forma: 12 preparátů, nutno poznat minimálně 10, u tří z nich (náhodně vybraných) předvést dostatečné teoretické znalosti
Popis elektronogramu - 15. týden
  • Náplň: popis jednoho vybraného elektronogramu
Písemné testy z teorie - po dohodě s asistentem
 2.-4. semestr 2007/8
  není výuka v modulu I/B