Preparáty modulu I/B - přehled
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Seznam preparátů pro Modul B

-->
Tisková verze (.pdf)
Techniky21 preparátů
Epitelová tkáň10 preparátů
Svalová tkáň9 preparátů
Pojivová tkáň18 preparátů
Krev 1 preparát
Nervová tkáň8 preparátů