Preparáty modulu I/B - Techniky
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web
 Techniky
1 / T1 Colon HE Obrázek 1 - Obrázek 2
2 / T2 Colon AZAN Obrázek 1
3 / T3 Colon van Gieson Obrázek 1
4 / T4 Žíla HE Obrázek 1
5 / T5 Žíla zelený trichrom Obrázek 1
6 / T6 Žíla AZAN Obrázek 1
7 / T7 Žíla van Gieson Obrázek 1
8 / T8 Kůže břicha Žlutý trichrom Obrázek 1
9 / T9 Aorta resorsin-fuchsin Obrázek 1 - Obrázek 2
10 / T10 Sval kosterní HŽH Obrázek 1
11 / T11 Slezina Ag Obrázek 1
12 / T12 Mozeček kresylvioleť Obrázek 1
13 / T13 EM véna FMA Obrázek 1
14 / T14 EM - ledvina Toluidinová modř Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3 - Obrázek 4
15 / T15 EM - mozek Toluidinová modř Obrázek 1
16 / T16 Slezina Perlsova reakce Obrázek 1
17 / T17 Slezina PAS + Hem Obrázek 1
18 / T19 Colon PAS + Hem Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
19 / T20 Ledvina Methyl modř Obrázek 1
20 / T21 Slinivka břišní - insulin ABC Obrázek 1
21 / T22 Kůže - keratin ABC Obrázek 1 - Obrázek 2