Preparáty modulu I/B - Epitelová tkáň
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web
 Epitelová tkáň
51 / O1 Ledvina HE Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
52 / O2 Svalový typ tepny HE Obrázek 1 - Obrázek 2
53 / O3 Štítná žláza HE Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
54 / O4 Tračník HE Obrázek 1 - Obrázek 2
55 / O5 Vejcovod van Gieson Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
56 / O6 Jícen HE Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
57 / O7 Kůže břicha HE Obrázek 1
58 / O8 Močový měchýř HE Obrázek 1 - Obrázek 2
59 / O9 Glandula sublingualis HE Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
60 / O10 Slinivka břišní HE Obrázek 1 - Obrázek 2