Preparáty modulu I/B - Svalová tkáň
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web
 Svalová tkáň
61 / S1 Sval hladký HE  
62 / S2 Sval hladký van Gieson  
63 / S3 Sval srdeční HE  
64 / S4 Sval srdeční HŽH  
65 / S5 Sval srdeční PAS  
66 / S6 Kosterní sval HE  
67 / S7 Kosterní sval HŽH Obrázek 1
68 / S8 Kosterní sval - příčný řez HE Obrázek 1- Obrázek 2
69 / S9 Motorická ploténka kosterního svalu HE Obrázek 1