Preparáty modulu I/B - Pojivová tkáň
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web
 Pojivová tkáň
70 / V1 Mesenchym   Obrázek 1
71 / V2 Fibroblasty - tkáňová kultura Giemsa Obrázek 1
72 / V3 Pupečník AZAN Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3
73 / V4 Colon HE Obrázek 1 - Obrázek 2
74 / V5 Šlacha HE Obrázek 1 - Obrázek 2
75 / V6 Kůže břicha HE Obrázek 1
76 / V7 Hnědý tuk HE Obrázek 1
77 / V8 Aorta VT + GrT  
78 / V9 Slezina Ag Obrázek 1
79 / V10 Trachea HE Obrázek 1 - Obrázek 2
80 / V11 Kloubní chrupavka HE Obrázek 1 - Obrázek 2
81 / V12 Epiglottis HE Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 2 - Obrázek 2
82 / V13 Epiglottis resorcin-fuchsin Obrázek 1
83 / V14 Desmogenní osifikace - lebka HE Obrázek 1
84 / V15 Enchondrální osifikace Toluidinová modř Obrázek 1 - Obrázek 2
85 / V16 Primární kost HE  
86 / V17 Lamelózní kost HE Obrázek 1 - Obrázek 2 - Obrázek 3 - Obrázek 4
87 / V18 Kostní dřeň HE