Preparáty modulu I/B - Nervová tkáň
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web
Nervová tkáň
89 / N1 Kůra mozku HE Obrázek 1- Obrázek 2 Obrázek 3- Obrázek 4
90 / N2 Kůra mozku Nissl  
91 / N3 Kůra mozku myelin Obrázek 1- Obrázek 2 Obrázek 3- Obrázek 4
92 / N4 Mozeček HE Obrázek 1- Obrázek 2
93 / N5 Mícha PAS Obrázek 1
94 / N6 Autonomní ganglion HE Obrázek 1
95 / N7 Periferní nerv HE Obrázek 1- Obrázek 2
96 / N8 Mozek - astrocyty ABC Obrázek 1