Věda a výzkum
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

Ukončené výzkumné projekty

MZP VaV/340/2/00 Program znečištění ovzduší a zdraví. (2000 - 2002). Prof. J. Syka (ÚEM AVER), prof. R. Jelínek
FRVŠ 2466/02 Demonstrace časného embryologického vývoje na modelu kuřecího zárodku. MUDr. L. Heringová
FRVŠ 2477/02 Rozšíření výuky imunohistochemie v rutinní výuce histologie MUDr. E. Maňáková