Teratologická informační služba
Anglický kružítkový mikroskop (konec 17. st.)

CBO - Oddělení histologie a embryologie
3. lékařské fakulty v Praze

 AKTUALITY
 VÝUKA
  Modul I/A
    Sylabus
    Zápočet
    Zkouška
  Modul I/B
    Sylabus
    Zápočty
    Zkouška
    Preparáty
  Bakalářské programy
  Atlasy

    Histologicko-patologický
    Elektronmikroskopický
    Mikroskopický
    Histochemický
  Studijní materiály
  Studijní literatura
 ÚSTAV
  Obsazení ústavu
  Výzkum
  TIS

 ODKAZY

Webmaster English version of the web

CBO - Teratologická informační služba (CZTIS)

Společné pracoviště oddělení histologie a embryologie CBO a kliniky gynekologie a porodnictví FNKV

Ruská 87, Praha 10, 100 00; tel.: 267 102 310; fax: 267 102 311

 Pracovníci
MUDr. Lucie Horáková luckah@centrum.cz
MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. linka 2521 lucie.heringova@lf3.cuni.cz
MUDr. Eva Maňáková linka 2348 eva.manak@post.cz