PAS + Hematoxylin
Histochemické techniky
Obrázků obarvených touto metodou: 15
Placenta
Tlusté střevo - tračník
Pochva
Tlusté střevo - tračník
Oxidací cukrů dochází k tvorbě aldehydových skupin, které reagují s Schiffovým činidlem a dávají červeno-fialové zbarvení. Reakce se nazývá PAS reakce.
Jako oxidační činidlo se používá kyselina jodistá a jako Schiffovo činidlo se používá např. kyselina fuchsinsiřičitá. Obě sloučeniny lze však nahradit jinými, které mohou (ale nemusí) dávat jiné zbarvení.