Elektronová mikroskopie
 Elektronogramy

Mitochondrie - kristální typ

Mitochondrie - tubulární typ

Golgiho komplex

Endoplasmatické retikulum

Centrioly

Inkluse

Bazální lamina

Řasinky

Mikroklky

Sekreční granula

Mezibuněčná spojeni

Mezibuněčná spojení

Myelinová pochva

Kolagenní vlákna

Kapilára

Kapilára

Mesenchymová buňka

Lymfocyt

Plasmatická buňka

Eosinofil

Žírná buňka

Hladký sval

Kosterní sval

Sarkomera