Podjazyková žláza
  1 - Vazivové septum 
Trávicí systém
Seromucinózní žláza s převahou mucinózních oblastí (světlých). Serózních úseků (tmavých) je méně. Zcela bílé oblasti jsou pozůstatky po tukových buňkách.
Glandula sublingualis
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x