Podjazyková žláza
   
Trávicí systém
Seromucinózní žláza s převahou mucinózních oblastí (světlých). Serózních úseků (tmavých) je méně. Bílá místa jsou pozůstatky po tukových buňkách ztracených během přípravy preparátu.
Glandula sublingualis
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x