Ampula vejcovodu
  1 - Lamina propria, 2 - Epitelový kryt 
Ženský pohlavní systém
Sliznice na řasách je kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem s řasinkami. Řasinkové buňky zde převažují
Tuba uterina
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x