Ampula vejcovodu
  1 - Lamina propria slizniční řasy, 2 - Jednovrstevný cylindrický epitel s řasinkami, 3 - Řasinky, 4 - Sekreční buňky 
Ženský pohlavní systém
Epitel ampuly je jednovrstevný cylindrický a tvoří jej dva typy buněk: buňky s řasinkami, které v ampule převažují, a buňky sekreční, které produkují sekret podporující putující oocyt.
Tuba uterina
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 192x