Tepna svalového typu
  1 - Tunica intima, 2 - Tunica media, 3 - Tunica adventicia, 4 - Krevní elementy 
Oběhový systém
Arteria
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x