Sval kosterní
   
Lokomoční systém
Musculus
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x