Sval kosterní
   
Lokomoční systém
Musculus
Heidenheimův železitý hematoxylin
Zvětšení: x