Lamelózní kost
   
Lokomoční systém
Osteony, v nichž probíhají cévy. Malá bílá místa jsou lakuny pro osteocyty (ty na preparátu nejsou). Velká bílá místa jsou artefakty (trhliny).
Os
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x