Osteon
   
Lokomoční systém
Osteon při větším zvětšení. Z lakun vystupují drobné kanálky kolmé na lamely, kterými prostupují. Těmito kanálkyprocházejí výběžky osteocytů, kteří tak spolu komunikují.
Os
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 480x