Lacunae
   
Lokomoční systém
Osteocytární lakuny mezi lamelami v osteonu. Kanálky z lakun vedoucí obsahují výběžky osteocytů a slouží ke komunikaci.
Os
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 1000x