Kloubní chrupavka
   
Lokomoční systém
Hyalinní chrupavka pokrývající klouibní povrch kosti. Není pokryta perichondriem. Chondrocyty jsou v izogenetických skupinách.
Os
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 192x