Metafyzární ploténka
   
Lokomoční systém
Proces enchondrální osifikace. Zcela vlevo dole je zóna normální chrupavky, na ni navazuje zóna proliferační, kde se chondrocyty dělí. Tato zóna zaujímá levou třetinu snímku. Uprostřed, s velkými bílé prostory, je zóna hypertrofické chrupavky. Chondrocyty této zóny se zvětšují a resorbují intrateritoriální matrix. Zbylá okolní matrix kalcifikuje. Ve čtvrté zóně, zde pravá polovina snímku, dochází k prorustání cév z kosti (případně z periostu), Nazývá se proto zóna vaskulární invaze. Poslední zóna, zde zobrazená jen malým červeným okrskem přu pravém okraji snímku, je zóna osifikační. Zde dochází k šíření osteoprogenitorových buněk, tvorbě osteoidu a odstraňování zbylé chruzpavčité matrix.
Os
Hematoxylin-Eozin + alciánová modř
Zvětšení: 48x