Enchondrální osifikace
   
Lokomoční systém
Tři poslední zóny enchondrální osifikace: levá polovina je zóna hypertrofické chrupavky, pravá polovina je zóna vaskulární invaze a konečně růžový element u pravého okraje je zóna osifikační, což je vláknitá kost.
Os
Hematoxylin-Eozin + alciánová modř
Zvětšení: 96x