Intramembranózní osifikace
   
Lokomoční systém
Masa v horní části snímku je vláknitá kost, jsou v ní vidět lakuny s osteocyty. Na povrchu této kosti jsou epiteloidně uspořádané osteoblasty produkující osteoid, který později mineralizuje. Nemineralizovaný osteoid je vidět pod osteoblasty jako červenější linie.
Os
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x