Podélný řez
   
Lokomoční systém
Černé tčky mezi kolagenními snopci jsou fibroblasty.
Tendo
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x