Příčný řez
   
Lokomoční systém
Patrny jsou jednotlivé snopce kolagenních vláken.
Tendo
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x