Elastická chrupavka
  1 - Elastická chrupavka, 2 - Perichondrium, 3 - Seromucinózní žlázky, 4 - Tunica mucosa 
Dýchací systém
Fialově je znázorněna elastická chrupavka. Nevýrazná šeď okolo jsou ostatní struktury epiglottis (žlázy, vazivo...).
Epiglottis
Weigertův resorcin-fuchsin
Zvětšení: 48x