Tlusté střevo - tračník
  1 - Tunica mucosa, 2 - Lieberkühnovy krypty, 3 - Lymfatický uzlík 
Trávicí systém
Hlen produkovaný pohárkovými buňkami je PAS pozitivní. Modrý, PAS negativní objekt ve středu snímku je lymfatická tkáň.
Intestinum crassum - colon
PAS + Hematoxylin
Zvětšení: 48x