Bariéra krev-moč
  1 - Kapiláry, 2 - Endotelové buňky kapilár, 3 - Jádra a těla podocytů, 4 - Primární výběžky podocytů, 5 - Erytrocyty 
Uropoetický systém
Pohled na glomerulus s viditelnými endotelovými buňkami a podocyty.
Ren (nephros)
Toluidinová modř
Zvětšení: 1000x