Proximální a distální tubulus
  1 - Proximální tubulus, 2 - Distální tubulus, 3 - Peritubulární kapiláry 
Uropoetický systém
Proximální tubuly mají větší buňky než distální, proto je těchto buněk na řezu méně, jsou tmavší, protože obsahují větší množství transportních vesikul a mitochondrií a lumen těchto tubulů je vyplněno kartáčovým lemem. Distální tubuly mají naopak lumen volné (nemají kartáčový lem). Kromě toho jsou zde vidět i kapiláry.
Ren (nephros)
Toluidinová modř
Zvětšení: 480x