Sběrací kanálek
  1 - Hlavní buňky, 2 - Vmezeřené buňky 
Uropoetický systém
Sběrací kanálek obsahuje dva typy buněk. Hlavní buňky jsou světlé a podílejí se na reabsorpci Na+ a vody a na sekreci K+. Jsou stimulovány účinkem aldosteronu. Vmezeřené buňky jsou tmavší a sekretují H+ a HCO3- a resorbují K+.
Ren (nephros)
Toluidinová modř
Zvětšení: 480x