Tlusté střevo - tračník
  1 - Tunica mucosa, 1a - Lieberkühnova krypty, 1b - Lamina propria, 1c - Lamina muscularis mucosae, 2 - Tunica submucosa, 3 - Lymfatický uzlík, 4 - Céva 
Trávicí systém
Intestinum crassum - colon
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x