Tlusté střevo - tračník
  1 - Lieberkühnovy krypty, 2 - Jádra buněk v Lieberkühnových kryptách, 3 - Pohárkové buňky v kryptách, 4 - Lamina propria, 5 - Lamina muscularis mucosae 
Trávicí systém
Intestinum crassum - colon
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 96x