Močový měchýř
  1 - Přechodní epitel, 2 - Lamina propria mucosae (šipky ukazují na cévy), 3 - Tunica muscularis 
Uropoetický systém
Zleva: Svěle zbarvený přechodný epitel, silně červená vrstva podslizničního vaziva se žlutými cévami, oranžová svalovina.
Vesica urinaria
Weigert Van Gieson
Zvětšení: 48x