Linguální povrch
  1 - Elastická chrupavka, 2 - Perichondrium, 3 - Tunica mucosa, 4 - Vícevrstevný dlaždicový epitel, 5 - Seromucinózní žlázky 
Dýchací systém
V horní části obrázku vidíme chrupavku (elastickou), která směrem dolů přechází ve vazivo prostoupené žlázkami. Dolní ohraničení tvoří vícevrstevný dlaždicový epitel nerohovějící.
Epiglottis
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x