Linguální povrch
  1 - Elastická chrupavka, 2 - Perichondrium, 3 - Mucinózní oddíl seromucinózní žlázky, 4 - Serózní oddíl seromucinózní žlázky, 5 - Slizniční vazivo, 6 - Vícevrstevný dlaždicový epitel 
Dýchací systém
Linguální povrch epiglottis je kryt vícevrstevným dlaždicovým epitelem, pod nímž, ve slizničním vazivu jsou umístěny seromucinózní žlázky. "Kostru" epiglottis tvoří elastická chrupavka.
Epiglottis
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x