Fibroblasty - tkáňová kultura
   
Lokomoční systém
Textus conjunctivus
Giemsa
Zvětšení: 192x