Laryngeální povrch
  1 - Elastická chrupavka, 2 - Seromucinózní žlázky (serózní části - tmavé, mucinózní - světlé), 3 - Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami 
Dýchací systém
Laryngální povrch epiglottis je kryt víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami, pod nímž, ve slizničním vazivu, jsou uloženy seromucinózní žlázky. Pod nimi je elastická chrupavka.
Epiglottis
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 48x