Kůra ledviny
  1 - Glomerulum, 2 - Distální tubulus, 3 - Proximální tubulus, 4 - Arteriola interlobularis, 5 - Výstélka Bowmanova pouzdra 
Uropoetický systém
Pohled na kůru ledviny s množstvím proximálních a distálních tubulů. Dále vidíme glomeruly a arteriolu.
Ren (nephros)
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 192x