Stěna močového měchýře
  1 - Lumen močového měchýře, 2 - Přechodní epitel, 3 - Lamina propria mucosae 
Uropoetický systém
Řasy kryté přechodním epitelem, pod ním leží lamina propria.
Vesica urinaria
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 12x