Renální tělísko
  1 - Bowmanův prostor, 2 - Parietální epitel Bowmanova pouzdra (šipka ukazuje na jádro buňky), 3 - Glomerulum, 4 - Mesangiální buňky v juxtaglomerulárním aparátu, 5 - Macula densa distálního tubulu, 6 - Proximální tubulus 
Uropoetický systém
Ledvinný glomerulus s přiloženým distálním tubulem, na němž je patrná macula densa.
Ren (nephros)
Hematoxylin-Eozin
Zvětšení: 400x