Glomerulum, macula densa
  1 - Glomerulus - ledvinné tělísko, 2 - Parietální list Bowmanova pouzdra - plochý epitel, 3 - Proximální tubulus, 4 - Macula densa, 5 - Distální tubulus, 6 - Močový pól glomerulu, 7 - Bowmanův prostor 
Uropoetický systém
Renální tělísko (glomerulus) v Bowmanově pouzdře s patrným cévním i močovým pólem, distálním tubulem a macula densa
Ren (nephros)
Weigert Van Gieson
Zvětšení: 400x