Techniky v histologii
Histochemické techniky
Histologická barvení
Histochemická barvení
Kůže
Imunohistochemie - ABC Imunohistochemické metody využívající k visualizaci protilátek značených biotinem, který se váže s avidin - biotinovým komplexem. Tento komplex značený křenovou peroxidázou (HRP) je visualizován pomocí katalytickohistochemických metod (HRP mení diaminobenzidin (DAB) na hnědou sraženinu). Celá metoda se pak nazývá ABC reakce, visualizace pomocí HRP a DAB (ABC - HRP + DAB)
Ledvina
Imunohistochemie - FITC Imunohistochemické metody využivající k visualizaci protilátek značených flourescenčními barvivy, např. fluorescein - isothiocyanát
Ledvina
Katalytická histochemie
Tlusté střevo - tračník
PAS + Hematoxylin Oxidací cukrů dochází k tvorbě aldehydových skupin, které reagují s Schiffovým činidlem a dávají červeno-fialové zbarvení. Reakce se nazývá PAS reakce.
Jako oxidační činidlo se používá kyselina jodistá a jako Schiffovo činidlo se používá např. kyselina fuchsinsiřičitá. Obě sloučeniny lze však nahradit jinými, které mohou (ale nemusí) dávat jiné zbarvení.
Podvěsek mozkový
PAS + Oranž G Barvení se používá pro obarvení řezu adenohypofýzy, kde se acidofilní buňky barví oraží G oranžově, bazofilní buňky jsou PAS pozitivní tedy fialové a chromofobní buňky se nebarví.
Slezina
Perlsova reakce