Dýchací systém
 Bronchus intrapulmonalis - Bronchus intrapulmonalis
  
 Čichová sliznice - Tunica mucosa - pars olfactori
    
 Fetální plíce - Pulmones - fetus
   
 Hrtan - Larynx
  
 Plíce - Pulmones
   
 Příklopka hrtanová - Epiglottis
 Průdušnice - Trachea
  
 Sval hladký -